Segmentudvikler

Produkter – koncepter og services til seniorsegmentet

Duka har igennem en årrække opbygget en af Danmarks mest succesfulde IT support virksomheder. Til at fortsætte væksten og sikre, at vi altid følger kundernes behov, opretter vi nu en ny stilling, med direkte reference til CEO Kim Krohn Gervin.

Hovedopgaven i praksis:
For at møde nutidens og især fremtidens behov hos det segment i vores kundegruppe, der aldersmæssigt starter ved +60 år, er der behov for en dedikeret funktion, der kender segmentet og målgruppen indgående. Dit primære fokus bliver at afdække segmentets ”pains”, behov og interesser mhp. at omsætte disse til services og produkter som Duka tilbyder. Med andre ord er opgaven at identificere og adressere elementerne i ”teknologikløften” der eksisterer i samfundet, mellem yngre og ældre brugere.

Dermed er det brugeren og dennes behov, der skal sætte retningen for vores go-to market strategi, hvor vi, som udgangspunkt, tager afsæt i vores nuværende computer/smartphone produktplatform, men vi er ikke begrænset hertil, hvis behovet hos segmentet taler for noget andet, i rammen af IT eller IoT.

Du bliver Dukas primære ekspert og seniorbruger-konsulent, der indhenter relevant viden om målgruppens brugsmønstre og fremtidige ønsker, og bærer virksomhedens ideer tilbage ud i markedet til test og vurdering. Du er derfor ofte ude i ”marken” for at udvide netværket og engagerer brugere og interesseorganisationer.

Der er behov for at målrette produkter og koncepter til netop dette segment, og dit primære ansvar er at bringe ideer og ønsker (f.eks. i form af prototyper og brugerinterviews) frem og tilbage imellem brugeren og virksomheden, med løbende feedback og dataanalyse i begge retninger.

Sagt på en forenklet måde er du bindeleddet imellem brugerens behov og Dukas udviklingsarbejde og produktudviklingsteam.

Du får eget ansvar for:

 • At udvikle en plan og ramme for at nå ud til relevante aktører og interessenter – bl.a. interesseorganisationer i markedet, og herefter at eksekvere denne plan ved egen kraft.
 • At rapportere på, og synliggøre arbejdet således, at strategien følges
 • At tilvejebringe ny viden om segmentet (ala trendspotting) og præsentere relevante produkt- og konceptanbefalinger

Du får medansvar for:

 • At videreudvikle vores eksisterende ”seniorunivers”, som kan komme til udtryk både online og offline – i samarbejde med Dukas marketingteam.
 • At understøtte kommunikationen, online eller offline til segmentet, mhp. at opnå maksimal relevans.

Faglige kompetencer
Det er et krav at du:

 • Har indgående kendskab, og væsentlig erfaring med research i og hands-on arbejde med segmentet, som udgangspunkt borgere/brugere i aldersgruppen 60+. Dette i en bruger/kunde/produkt orienteret kontekst.
 • Har indgående forståelse for mennesker, der går fra at være aktive på arbejdsmarkedet, til at bevæge sig over i at leve i pensionsalderen.
 • Har et veletableret netværk ift. Interesseorganisationer, med relation til segmentet
 • Har erfaring med feltarbejde, brugerinterviews og brugertest
 • Er en stærk og struktureret kommunikator, som kan gøre sig forståelig og tydelig i alle funktionslag, herunder formidle immaterielle produkter og services
 • Har en relevant uddannelses- eller erhvervsmæssige baggrund

Det er fordelagtigt at du:

 • Har erfaring med IT og IoT i brugerkontekst, fra dit tidligere virke
 • Har konkret erfaring med produktudvikling og/eller projektledelse, samt forståelse for udviklingsmetoder såsom Design Thinking
 • Har erfaring i at udvikle relationer samt indgå forhandlinger med større interesseorganisationer
 • Har sans for forretning og afsætningskanaler

Personlige kompetencer
Det er et krav at du:

 • Er velargumenteret, velfunderet og konstruktiv i din kommunikation, herunder at du har vilje og evne til at formidle dine anbefalinger og argumentationer på en interesseskabende måde
 • Brænder for at være koblingen/brobygger mellem kunde/bruger og Duka organisationen, og har kompetencerne til at excellere i denne rolle
 • Har naturlig interesse for Tech og mulighederne der ligger mellem bruger og teknologi

Det er væsentligt at du:

 • Har en holdning og tilgang til opgaven hvor du ”kan-selv” og udviser evne og vilje til selv at omsætte ideer til preto- og prototyper, som organisationen kan arbejde ud fra og omkring.

Vi tilbyder:
En god og fast løn baseret på kvalifikationer og erfaring, med mulighed for performanceordning efter nærmere aftale. Vi tilbyder en attraktiv frokostordning fra første dag på job og efter endt prøveperiode (3 måneder), aktiveres Dukas personalegoder såsom pension, sundhedsforsikring, IT goder, massageordning, o.m.a.

Ansøgninger behandles løbende og ansøgninger modtages kun via link i denne annonce. Der er ingen ansøgningsfrist – vi ansætter, når vi har den rette.

Del i dit netværk

ae58750cc9c74ed6923ff051d27a042ca850433dba6f4735adc0015bb6856c74.jpg
Frist:
Besat
Område:
Region Midtjylland
Kontaktperson:
Lund HR
Virksomhed:
Duka
Omega 5
8382
Søften
Arbejdssted:
Omega 5
8382
Søften
Stillingen er:
Besat

Om Lund HR

LundHR beskæftiger sig med Headhunting og Rekruttering samt med karriererådgivning og sparring. Lund HR er hjemmehørende i Aalborg, men opererer i hele Danmark og dækker branchemæssigt bredt. 

Igennem 19 år har jeg været en del af ledelsen i større og mindre virksomheder. Jeg har oplevet vigtigheden af at have det rigtige hold omkring mig. Jeg har oplevet værdien af en sammentømret organisation, der arbejder i samme retning. 

At finde nye medarbejdere, der sikrer dette, kræver erfaring og forståelse for at matche faglige kvalifikationer med personlige egenskaber og kompetencer. Denne erfaring har jeg erhvervet mig gennem mange år i ledende stillinger i erhvervslivet i byggebranchen, fødevarebranchen og hjælpemiddelbranchen. Endvidere har jeg i 7 år været ejer af en virksomhed indenfor vedvarende energi. 

I de seneste 8 år har jeg som Headhunter brugt erfaringen til at hjælpe virksomheder med at finde dedikerede og kvalificerede medarbejdere. Jeg lægger naturligvis vægt på de faglige kompetencer, men vægter i meget høj grad også de personlige egenskaber, hvorfor jeg i rekrutteringsprocessen lægger meget fokus på mennesket bag ansøgningen.