Privatlivs- og datapolitik

Jeg behandler persondata i mine rekrutteringsprocesser og vil med denne politik beskrive hvordan jeg behandler dine data. Samtidig sikrer jeg, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Indledning
Dokumentationskravene er væsentligt forøget i den nye forordning, hvilket betyder, at jeg skal dokumentere og argumentere for indsamling, opbevaring og behandling af persondata, og at databehandlingen foretages på baggrund af et sagligt og legitimt formål.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Jeg anvender data til at sikre kvalitet i mine ydelser overfor kunden samt i min kontakt med kandidater.

Jeg anmoder udelukkende om personoplysninger, jeg har behov for, så jeg undgår at indsamle data, som jeg ikke anvender i min rekrutteringsproces. Alle data for en kandidat er samlet i et system således jeg kan logge aktivitet og evt. slette på opfordring fra en kandidat. En kandidat kan til enhver tid slette sine egne data fra mit system.

I det materiale du sender og i de information du afgiver frabeder jeg mig personfølsomme data. Du må således ikke afgive eller uploade person følsomme oplysninger, som f.eks. vedrører dit helbred, religion, race, seksuel orientering og politisk overbevisning.

Jeg har vedtaget, at jeg ikke ønsker at modtage ansøgninger og CV’er pr. post, e-mail, via LinkedIn eller andre medier. Jeg modtager udelukkende ansøgninger og CV’er via mit sikre rekrutteringssystem.

Data
Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de data jeg finder nødvendige i forhold til at løse en konkret opgave. I min CV database registrerer og opbevarer jeg kun de oplysninger du selv har afgivet og uploaded.

Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Øvrige oplysninger jeg kan registrere kan være kontaktdata, fødselsdato, familiær status, erhvervserfaring, uddannelse, kurser, certificeringer, fritidsinteresser, sprogkundskaber, referencer og eventuelt din motivation for at søge et nyt job.

Samtykke og deling af data
Ved modtagelse af en ansøgning, CV og evt. andre bilag vil en konsulent gennemse det fremsendte materiale og vurdere indholdet i forhold til den konkrete stilling. Din ansøgning bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver kun videregivet til kunden såfremt jeg finder dit kandidatur relevant til stillingen. I ansøgningsprocessen giver du samtykke til at dine data og materiale må deles med kunden. Min kunde kan alene tilgå dine data via vores rekrutteringssystem.

Opbevaring og ajourføring
Jeg registrerer alle kandidater til konkrete stillinger og til min CV database via mit rekrutteringssystem. Som kandidat giver du således aktivt samtykke til opbevaring af data. Jeg gemmer dine data i en periode efter afslutningen af en opgave. Denne periode kan variere efter opgavens karakter og evt. garantiperiode overfor kunden. Jeg sletter dog senest alle data efter 2 år.

Hvis du uploader dit CV i min CV database gemmer jeg dine oplysninger i 720 dage. En måned inden udløb af denne periode fremsendes en e-mail til dig med mulighed for at forlænge registreringen. Hvis dette ikke godkendes, slettes dine data automatisk.

Derudover logger systemet alle handlinger, hvilket betyder, at du til enhver tid kan få indblik i hvilke data, der er registreret, hvorledes jeg behandler disse og hvem, der udfører en konkret handling.

Dine rettigheder
Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om hvilke data jeg har modtaget fra dig, hvilke data jeg har registreret på dig, hvor længe jeg opbevarer dine data samt hvem der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers databeskyttelse, kontraktlige forpligtelser samt forretningshemmeligheder

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan til enhver tid slette dine egne data ved at tilgå mit rekrutteringssystem med dit login og password.

Sikkerhed
Jeg har indført procedurer som skal sikre at jeg behandler, opbevarer og sletter persondata korrekt. Det gælder opbevaring og sletning af e-mails, printede dokumenter, personlige pc’ere, rekrutteringsportalen. Alle IT-systemer og hardware er beskyttet af passwords.

Mine kunder kan alene tilgå en konkret rekrutteringsopgave og har kun adgang til dine data via mit rekrutteringssystem og i en tidsbegrænset periode.

Jeg har indgået databehandleraftaler med samtlige af mine systemleverandører og IT-samarbejdspartnere, så jeg sikrer, at disse ligeledes efterlever lovgivningen på området.