Derfor skal du overveje karriererådgivning

Gennem min rolle som headhunter taler jeg selvsagt med mange mennesker i forbindelse med, at jeg leder efter kandidater i forbindelse med rekrutteringsopgaver, som jeg er blevet hyret til.

Mange af kandidaterne har gjort sig tanker om deres karriereudvikling i forhold til retning, faglighed, udviklingsmuligheder, karrieretrin m.m. Nogle er endda så målrettede, at de ligefrem har udarbejdet en skriftlig karriereplan.

De fleste af kandidaterne har dog ikke fået arbejdet med deres karriereudvikling på et bevidst plan og mere langsigtet. 

Det er nu ikke fordi, at jeg synes, at alle ligefrem skal have lavet en skriftlig karriereplan, hvor de har gjort sig dybe tanker om, hvordan deres job skal udvikle sig, og hvor de ønsker at være om henholdsvis 2, 5 og 10 år. 

Men når det er sagt, synes jeg, at det er en god idé, hvis du har gjort dig konkrete tanker om, hvad der fagligt motiverer dig, og hvilke opgaver, der kan fastholde din motivation samtidigt med, at du føler udvikling i jobbet.

Ved at gøre dig tanker om dette, kan du hjælpe dig selv i forhold til at finde frem til et job, der på så mange punkter som muligt, matcher dine krav til opgaver, ansvar, udvikling og selvfølgelig også den lønmæssige del af ansættelsen.

Samtidigt vil du også gå bedre rustet ind til jobsamtaler, når snakken kommer til at handle om dine tanker for fremtiden og jobmæssig udvikling.

Jeg møder også en del erfarne personer, der er kørt trætte i lederansvaret og nu gerne vil et step ned, uden at det skal forstås som et retrætejob. Mange har her problemer med at forklare virksomheder og rekrutteringsfirmaerne, at det faktisk er reelt ment, og ikke en desperat handling for at få et job, som de så hurtigt forlader igen, når det næste lederjob dukker op. 

Står du i den situation, har du måske allerede oplevet en mistro overfor din ansøgning og kan måske have udbytte af sparring, så du bliver skarpere på, hvordan du “sælger budskabet”. En personlighedstest kan måske også være et værktøj til dig - måske viser den faktisk, at du f.eks trives fint med rutineopgaver og teamarbejde.  

Book karriererådgivning her

Karriererådgivning kan hjælpe dig med retning og fremdrift

Hvis du hører til typen, der måske er i tvivl om, hvor du gerne vil bevæge dig hen rent karrieremæssigt og/eller har brug for sparring i forhold til dine styrker/svagheder og dit udviklingspotentiale, så skal du måske overveje at få professionel karriererådgivning.

Professionel karriererådgivning er i bund og grund en proces, som skal hjælpe dig til at få en bedre indsigt i forhold til dig selv.

Ved at øge din selvbevidsthed i forhold til din baggrund, uddannelse, erhvervserfaring og dine personlige præferencer i professionel sammenhæng, kan du træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag i forhold til din videre karriere.

Samtidigt kan karriererådgivning give dig et fortroligt og sikkert frirum, hvor du kan sparre omkring emner, udfordringer og udviklingsområder som for eksempel uhensigtsmæssige mønstre. Dermed kan du få vendt forskellige ting uden, at du føler, at du skal stå til regnskab overfor kolleger og chefer.

Karriererådgivning kan således give dig en stærkere retning i forhold til, hvad du gerne vil job- og karrieremæssigt gennem en afdækning af dine faglige og personlige kompetencer, og kombinere dette med de ønsker som du har.

Sparringen kan efter min mening også være med til at give stabilitet i arbejdet med karriereudviklingen, da der kan skabes en slags kontrakt om, hvilke indsatser, der skal arbejdes med, eksempelvis i forhold til løbende kompetenceopbygning - enten i virksomheden eller som fritidsstudier.

Det gør også, at du bedre kan skabe fremdrift omkring din karriereudvikling gennem både indsatser og udvikling i et nuværende job og/eller hjælpe dig i retning af et nyt job, der kan imødekomme dine job- og karrieremæssige ønsker.

En personlighedstest kan give dig øget indsigt om dig selv

Hvis du ønsker at arbejde endnu mere målrettet med dig selv, vil jeg anbefale, at du får lavet en personlighedstest. Formålet med en sådan test er, at få vurderet dine professionelle præferencer, drivkræfter og adfærd i dagligdagen i givne situationer.

Altså skal testen øge din bevidsthed om din personlighed, dine styrker og de punkter, som du måske skal arbejde med. 

Den øgede indsigt i disse karaktertræk og præferencer vil hjælpe dig med at kunne navigere mere målrettet og på oplyst grundlag i forhold til din karriereudvikling.

Det kan helt konkret bruges til, at du bliver mere bevidst og målrettet i forhold til, hvilke typer stillinger, arbejdsopgaver og ansvarsområder du ønsker at arbejde med. Det kan også bruges til at frasortere stillinger eller virksomheder, der i større eller mindre grad arbejder imod dine præferencer og drivkræfter. 

Personlighedstesten hjælper dig også i forhold til at stå skarpt til en jobsamtale, når spørgsmålene kommer omkring dine styrker og udfordringer. Du signalerer klart, at du har selvindsigt.  

Hvad karriererådgivning ikke er

Jeg vil gerne i dette blogindlæg vende, hvad karriererådgivning ikke er, da jeg fra tid til anden hører om misforståelser i denne sammenhæng.

Karriererådgivning er ikke:

  • et “quick fix”, der giver omgående resultater.
  • generelle råd om karriere og personlig udvikling.
  • en garanti for at du får det job, som du ønsker.

Karriererådgivning handler om at få dig ind på rette hylde

For at runde af på dette blogindlæg, så handler karriererådgivning for mig om at se det som:

  • en proces og en systematik.
  • individuel sparring, der skal hjælpe dig med at vælge den for dig bedste karriere baseret på din uddannelse, erhvervsfaglige kompetencer, øvrige baggrund samt dine præferencer og drivkræfter
  • noget der tager tid og kræver indsatser og tålmodighed.

Ultimativt handler karriererådgivning populært sagt om, at give dig en indsigt og retning, der kan hjælpe dig med at komme “ind på rette hylde” i forhold til dine karriereønsker - både på den korte bane, men bestemt også i forhold til, hvor du gerne vil være karrieremæssigt om 5-10 år.

Med venlig hilsen

Flemming Lund

#karriererådgivning #personlighedstest #personligudvikling


Lund HR ApS
Østre Alle 102, 9000 Aalborg

Tlf: +45 5077 0451 - mail: flemming@lundhr.dk