Organisationsudvikling og ledergruppeudvikling

  • Står din virksomhed overfor større strategiske ændringer?
  • Har du en organisation, der kunne have behov for et løft i forhold til samarbejde?
  • Er der for meget silotænkning og suboptimering i organisationen?
  • Mangler organisationen forandringsvilje?
  • Er opgavefordeling og ansvar uklart i organisationen?
  • Er der for stor udskiftning i organisationen?
  • Kniber det med kommunikationen i organisationen?
  • Mangler der fælles mål og retning i organisationen?

Kan du nikke genkendende til nogle af disse punkter, kan LundHR tilbyde en udviklingsproces, hvor der stilles skarpt på de udfordringer I oplever i jeres organisation. Forløbet tilpasses jeres behov og forløber ofte over nogle måneder, hvor vi mødes nogle gange.

Imellem disse møder arbejder I hjemme i virksomheden med de problemstillinger vi afdækker i forløbet.
En ledergruppeproces indeholder ofte personlighedstest af hvert medlem og en sammenlægning af disse tests i en gruppeoversigt. Gruppeoversigten giver transparens i forhold til hvert medlems personlighed og sikrer en større forståelse for, hvorfor en person agerer og interagerer som personen gør. Det giver normalt en mere smidig kommunikation. Rollefordeling, spilleregler og adfærd, ansvar og opgaver klarlægges og sikrer en hurtigere implementering af forandringer og tiltag.